Från och med hösten 2012 gäller nya rutiner hur vi kör in med bilar till scouterna samt var vi parkerar när vi ska besöka scoutgården

Hämta och lämna

Som ni kanske har upplevt så kan det bli väldigt många bilar på planen utanför scouternas lokal i samband med hämtning och lämning. För att undvika en olycka vill vi nu att ni hämtar och lämnar vid vändplanen på Slånbärsgatan. Därmed kan vi minska trafiken på gårdsplanen och risken att någon blir påkörd.

Genomfart

När ni kommer med bil till scouterna så är det infarten från Slånbärsgatan (från Bellevuestadion, Vasagatan) som gäller. För att undvika problem med våra grannar ska vi INTE åka in från Tunby gårdsgata (öster).
Genomfart mellan Slånbärsgatan och Tunby gårdsgata är mycket olämpligt då denna färd går över annans tomt.

Parkering

Då vi delar gårdsplanen med en annan fastighetsägare så ska vi med hänsyn till denne inte parkera på gårdsplanen.

Parkering för gäster och besökare till scoutgården hänvisar vi till den parkering som ligger parallellt med infartsvägen till scoutgården.

Parkering direkt framför scoutgården bör endast ske vid i och urlastning.