Ett bra skydd för medlemmar och kårer.

Vi vill att alla medlemmar i Scouterna och alla scoutkårer ska ha ett bra skydd om något skulle hända. Därför har vi i samarbete med Willis Towers Watson och Svedea Specialförsäkring tagit fram försäkringar som är speciellt anpassade för Scouterna och vår verksamhet.

För medlemmar (som tillhör scoutkårer direktanslutna till Scouterna samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund) finns vår medlemsförsäkring som tillsammans med reseförsäkringen ger ett ordentligt skydd vid all verksamhet som anordnas av Scouterna och vid resor för eller med Scouterna. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av Scouterna lokalt eller centralt.

För scoutkårer finns tre olika försäkringar. Alla kårer som är direktanslutna till Scouterna omfattas av Kårförsäkring Grund som ger ett bra grundskydd och för de kårer som äger egendom, byggnader eller båtar går det att komplettera med Kårförsäkring Plus och Båtförsäkring.

Mer om försäkringarna

Här på webben kan du läsa mer om vad som ingår i de olika försäkringarna och hur du ska göra om du drabbas av skada. Här hittar du också alla nödvändiga kontaktuppgifter.

Länkarna öppnas i ett nytt fönster/flik

Om du drabbas av en skada

Om du drabbas av en skada under verksamhet anordnad av Scouterna är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler skadan.

 

I vissa fall måste du polisanmäla

Stöld, överfall och liknande ska anmälas till polis på platsen. Om det är omöjligt kan du anmäla till polis på annan ort. Skador som inträffar på hotell eller under transport ska dessutom anmälas till hotellet respektive transportföretaget.

Gör en skadeanmälan

Du ska alltid göra en skadeanmälan till Svedea. Det gör du genom att fylla i och skicka in en skadeanmälningsblankett. När du skickar in skadeanmälan bifoga även eventuella kvitton, polisrapport och andra intyg i original.

Gör en skadeanmälan