Scoutkåren har en samling av gamla avdelnings- och patrullflaggor från de avdelningar och patruller som var med och bildade scoutkåren.

I stora samlingssalen på övervåningen  finns flaggorna samlade och uppsatta i taket för att lätt kunna beskådas. Här nedan följer en guide över vilken flagga som sitter vart samt historien bakom flaggorna.

 

Bilden illustrerar vart flagorna sitter i förhållande till det stora S:t Olofs märket som finns i samlingslokalen

Avdelningsflaggor

A Avdelningsflagga för Stigfinnarna som är kårens första scoutavd. När S:t Olofs Scoutkår bildades 1958 var Stigfinnarna en pojkscoutavd. i Västerås Scoutkår. Under 50- och 60-talen hade scouterna patrullband i två färger som satt fast på ena axeln och hängde ner på ärmen. Flaggan visar att Stigfinnarna hade fyra patruller: Bävern (brun-grå), Tjädern (brungrön), Ekorren (röd-grå) och Vargen (gul-svart). 1984-92 var Stigfinnarna en juniorscoutavd. på Pilen (Backsipps¬gatan). Sedan 1997 är Stigfinnarna en juniorscout/spåraravd. på Tunby.
B Avdelningsflagga för Borgväktarna som var en patrullscoutavd. 1976-95 i Rönnby. Flaggan visar att Borg¬väktarna 1980 hade fyra patruller: Lärkan, Ormvråken, Ugglan och Örnen.

Pojkscoutavdelningen Stigfinnarna 1958 – 1965

C Patrullflagga för Tjädern som var en patrull i Stigfinnarna till 1965. Sedan 1999 är Tjädern en Äventyrarpatrull i Skogsfåglarna.
D Patrullflagga för Ekorren som var en patrull i Stigfinnarna till 1965. Ekorren är nu en Upptäckarpatrull med patrullåda i samlingssalen på Tunby.
E Patrullflagga för Vargen som var en patrull i Stigfinnarna till 1965. Sedan 1976 är Vargen en juniorscout/Upptäckar-patrull. Först hade den sitt tillhåll på Rönnby, därefter på Önsta-Gryta och nu sedan 1998 på Tunby med patrullåda i samlingssalen.
F Patrullflagga för Bävern var en patrull i Stigfinnarna till 1965.

Flickscoutavdelningen Myggorna 1960 – 1969

Myggorna var en flickscoutavd. i Västerås Andra Flickscoutkår som 1960 blev en del av S:t Olofs Scoutkår. På väggen i samlingssalen hänger ett skinn som visar att avdelningen hade fem patruller: Myran, Räven, Älgen, Svalan och Måsen. Avdelningen slogs 1969 ihop med Skogsfåglarna till en patrullscoutavdelning med både flickor och pojkar. Svalan och Måsen kom att bli patruller i Skogsfåglarna fram till flytten till Tunby 1995.

G Patrullflagga för Svalan som var en patrull i flickscoutavd. Myggorna till 1969 och därefter i parullscoutavd. Skogsfåglarna. 1976 blev namnet vilande. Svalan återuppstod som en juniorscoutpatrull på Tunby 1996. 1996-98 fanns det två svalanpatruller, Ladusvalan och Hussvalan. Svalan har en patrullåda i samlingssalen på Tunby.
H Patrullflagga för Myran som var en patrull i flickscoutavd. Myggorna till 1969 och då slogs ihop med patrullscoutavd. Skogsfåglarna. Myran blev en blandad patrull och fanns med i Skogsfåglarna till omkr. 1975. Myran höll sig som flickscoutpatrull väl framme i distriktstävlingen Vårstråket och Arosskölden för alla scoutpatruller i Västerås.
J Patrullflagga för Måsen. Måsens anor går tillbaka till 1950-talet. Måsen var en patrull i flickscoutavd. Myggorna till 1969. Måsen återuppstod 1999 som en juniorscoutpatrull på Tunby med patrullåda i samlingssalen.

Pojkscoutavdelningarna Jägarna 1958-1963 och Skogsfåglarna 1960-1969

Jägarna är nu en nu en spåraravd. som startade på Tunby 1996 som en juniorscoutavd.
Skogsfåglarna var kyrkans pojkscoutavd. på Sanktolofsgården som 1960 blev en avd. i S:t Olofs Scoutkår. Sedandess har det alltid funnits en avdelning med namnet Skogsfåglarna i kåren. Avdelningen blev 1969 en patrullscoutavd. Med flickor och pojkar och är nu kårens äventyraravdelning.

K Patrullfagga för Järven. Patrull Järven ingick i pojkscoutavdelningen Jägarna. Under 1970-, 80- och 90-talen var Järven en juniorscoutpatrull i avdelningarna Rönnbären, Jägarna och Stigfinnarna. Senast namnet var i bruk var1996-98.
L Patrullflagga för Örnen i pojkscoutavdelningen Jägarna. Örnpatruller har till och från funnits i S:t Olofs Scoutkår sedan 1958. 1962 tog Örnen steget över till Skogsfåglarna och 1977 till Borgväktarna på Rönnby. Där kallade den sig de sista åren för Havsörnen. Efter flytten till Tunby 1996 bytte Örnen skepnad och blev juniorscoutpatrullen Kungsörnen som har en patrullåda i samlingssalen.
M Patrullflagga för Falken i pojkscoutavdelningen Skogsfåglarna. Falken var en patrullscout¬patrull i Borgväktarna på Rönnby 1992-95. Sedan 1998 blev Falken en juniorscoutpatrull på Tunby med patrullåda i samlingssalen.

Juniorscoutavdelningen Humlan 1968-1984 och Miniorscout-/Spårareavdelningen Insekterna 1968 –

Humlan hade patrullerna Flugan, Getingen, Loppan och Lusen. Avdelningen bytte 1984 namn till Stigfinnarna.
Humlan och Insekterna var avdelningar på Pilen som var S:t Olofs scoutlokal på Gideonsberg 1968 -1990.

N Patrullflagga för Flugan i juniorscoutavdelningen Humlan.
O Patrullflagga för Lusen i juniorscoutavdelningen Humlan.
P Patrullflagga för Fjärilen. Miniorscout-/Spåraravdelningen Insekterna har sedan starten 1969 alltid haft en patrull med namnet Fjärilen. En fjäril är också Insekternas avdelnings¬symbol.

Rådspatrullavdelningen Loftfåglarna på 1980-talet

Loftfåglarna hade två patruller, Gamen från Skogs¬fåglarna och Papegojan från Borgväktarna. Loftfåglarna var aktiva under mitten av 1980-talet och hade sina möten i loftet i Bergboda. I en rådspatrull ingick patrullscoutavdelningens ledare och avdelningens patrulledare och vice patrulledare.

R Patrullflagga för Gamen. Gamen var en patrull ”för de tuffa” i Skogsfåglarna kring 1965 och rådspatrull i Skogsfåglarna kring år 1982.
S Patrullflagga för Mården som troligen var en patrull i Jägarna 1958 – 1963..
T Patrullflagga för Papegojan. Papegojan var rådspatrull i Borgväktarna 1978-ca 1985.

Text: Gösta Martins – 2015