Uppföljning

Minst en gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att garantera dess riktighet. Uppföljning av brandskyddet sker också genom avtal med Anticimex 1 g/år. Kopia av servicerapporten förvarar under flik 9 i pärmen (Drift, Underhåll och Kontroll).

Tillbudsrapportering

Brand- och olyckstillbud som inträffar skall dokumenteras och rapporteras till den
brandskyddsansvarige och kårordförande, se ”Tillbudsrapport”.