Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Kontaktuppgifter till valberedningen finner du längs ner på sidan

 

Kerstin Collin

Vice Ordförande, Scoutledare på Stigfinnarna, Kontaktperson för Neth Lama/fadderbarn
kerstin.collin@sanktolof.org Mobil: 073-7876712