Dagliga rutiner för ALLA som vistas i lokalen

  • Blinkade eller missfärgade lysrör skall felanmälas till Tunbygruppen (tunbygruppen@sanktolof.org) när det upptäcks.
  • Trasiga kontakter och sladdar till elektrisk utrustning skall felanmälas till Tunbygruppen när det upptäcks.
  • Onödig belysning släcks.
  • Håll ordning och reda i lokalen.
  • Stäng av kopiatorn.
  • Lås alla dörrar och stäng alla fönster.
  • Ta bort eventuellt brännbart material som står lutat mot elementen.

Rökning

Rökning på Tunby Scoutgård får endast ske utomhus. Rökning får ej ske i närhet/vid umgänge med barn/ungdomar.

Hantering av öppen låga

Hantering av öppen låga får endast ske på anvisad plats under ledares godkännande och närvaro.

Hantering av brandfarliga varor

Brandfarliga varor skall förvaras i förrådsbyggnaden på anvisad plats. Brandfarliga varor får endast hanteras under ledares godkännande och närvaro.

Ordning och reda

För att undvika brand skall det vara ordning och reda (städad miljö) i lokalerna och mängden brännbart material skall minimeras.
Håll korridorer lättframkomliga för eventuell utrymning.
Entrédörrar ska alltid hållas fria från gods/stolar och annan ansamling av material.

Besöksrutiner

På Tunby scoutgård får 120 personer vistas samtidigt inomhus.

Övernattning på Tunby Scoutgård

På Tunby Scoutgård får 45 personer övernatta samtidigt.