Vår scoutlokal ligger på Tunby gård i Västerås, en lantlig oas med staden nära inpå knuten. Vi har stora öppna grönytor att vara på och skogen finns i vår närheten.

På veckokvällarna har våra avdelningar sina scoutmöten på scoutgården men på helgerna är den oftast ledig. Du kan hyra scoutgården för privata alkoholfria arrangemang, mer om hyresvillkor och till vem vi hyr ut till kan du hitta under: Hyra Tunby Scoutgård

Så här hittar du till vår scoutgård:

Från E18 – Tag av vid avfart ”132”, Rocklundamotet – följ Vasagatan norrut förbi Swedbankpark och Bombardier Arena – Sväng höger vid Bellevuestadion och följ Slånbärsgatan mot och förbi Good Morning Hotels – I slutet av gatan tittar du S:t Olofs Scoutkår – Parkera på anvisad plats.

Från Rv 56 – Cirkulationsplatsen vid COOP Forum tag av på Norrleden mot väster – Vid trafiksignalen korsning Norrleden-Vasagatan, sväng vänster ner på Vasagatan – Sväng vänster vid Bellevuestadion och följ Slånbärsgatan mot och förbi Good Morning Hotels – I slutet av gatan tittar du S:t Olofs Scoutkår – Parkera på anvisad plats.

Från Rv 66 – Vid den första cirkulationsplatsen (sett norrifrån) tag av på Norrleden mor öster – Vid trafiksignalen korsning Norrleden-Vasagatan, sväng höger ner på Vasagatan – Sväng vänster vid Bellevuestadion och följ Slånbärsgatan mot och förbi Good Morning Hotels – I slutet av gatan tittar du S:t Olofs Scoutkår – Parkera på anvisad plats.

Adress: Slånbärsgatan 11, 722 23 Västerås
GPS: 59.636745,16.537212