Anmälare:

 

Plats:

 

Datum:

 

Tid:

 

Händelse:

 

Omedelbar åtgärd:

 

 

Lämna till Brandskyddsansvarig. Postfack finns i köket på övervåningen, mitt emot garderoberna.

Mottagare:

 

Förebyggande åtgärd:

 

Ansvarig för åtgärd:

 

Åtgärdat (datum):

 

Meddelat anmälaren (datum):

 

Tillbudsrapport för nedladdning