Scoutkåren har ett antal e-postlistor (mailinglistor) som kan användas för att sprida information till hela eller delar av scoutkårens medlemmar.

Vissa e-postlistor används även för att samma e-postadress ska kunna användas även om mottagarna ändras. Hemsidans kontaktsidor använder dessa listor och kan med fördel användas om egen e-postklient saknas. Listorna hanteras av Postmästaren, ändringar skickas till postmaster-at-sanktolof.org

Ledare, funktionärer och utmanarscouter har e-postalias av typen fornamn.efternamn@sanktolof.org . Dessa alias skickar post vidare till respektive person. Kontakta postmaster-at-sanktolof.org om du vill ändra, ta bort eller lägga till alias eller adresser som aliaset ska skicka vidare till.

Egenskaper

  • du som användare behöver inte lägga upp egna listor i t.ex. Outlook
  • listorna fungerar oberoende av vilket dator eller mailprogram som används
  • listorna uppdateras kontinuerligt av postmaster. Till exempel går kassor-at-sanktolof.org alltid till aktuell kassör oberoende vem det är
  • kåren kan ha obegränsat antal listor med obegränsat antal medlemmar
  • om du byter e-postadress (eller vill tas bort) så uppdateras listorna (och ScoutNet) om du skickar ett mail till medlemsregister-at-sanktolof.org
  • om du behöver en ny lista kan den enkelt skapas av postmaster

Viktigt: ersätt ”-at-” med ”@” i epostadresserna för att de ska fungera.

Generella listor

e-postlista Mottagare
alla-at-sanktolof.org Alla ledare, funktionärer, utmanare, rovers och övriga
info-at-sanktolof.org Allmänna frågor om kåren, medlemskap m.m.

Listor till avdelningar

e-postlista Mottagare
avd-at-sanktolof.org Ledarna på alla avdelningar
parum-at-sanktolof.org Ledarna på Parum
magna-at-sanktolof.org Ledarna på Magna
insekterna-at-sanktolof.org Ledarna på Insekterna
smygarna-at-sanktolof.org Ledarna på Smygarna
stigfinnarna-at-sanktolof.org Ledarna på Stigfinnarna
jagarna-at-sanktolof.org Ledarna på Jägarna
skogsfaglarna-at-sanktolof.org Ledarna på Skogsfåglarna
olofsbrasa-at-sanktolof.org Ledare och scouter i Olofs Brasa

Listor till styrelsen

e-postlista Mottagare
styrelsen-at-sanktolof.org Scoutkårens styrelse inkl. suppleanter
ordforande-at-sanktolof.org Ordförande och vice ordförande
sekreterare-at-sanktolof.org Sekreteraren
kassor-at-sanktolof.org Kassören

Listor till funktionärer

e-postlista Mottagare
funktionar-at-sanktolof.org Kårens funktionärer exkl. styrelse
webmaster-at-sanktolof.org Ansvarig för hemsidan
postmaster-at-sanktolof.org Ansvarig för e-postlistor
medlemsregister-at-sanktolof.org Ansvarig för medlemsregistret i ScoutNet
tunbygruppen-at-sanktolof.org Underhåll på Scoutgården
materialgruppen-at-sanktolof.org Underhåll av material och utrustning
valberedning-at-sanktolof.org Kårens valberedning

Listor för arrangemang

Dessa adresser kan vara tillfälliga och fler skapas vid behov

e-postlista Användning
varlager-at-sanktolof.org Vårlägret
sommar-at-sanktolof.org Sommarlägret
hostlager-at-sanktolof.org Höstlägret
joti-at-sanktolof.org Jamboree on the Internet