Scoutkåren har ett antal e-postlistor (mailinglistor) som kan användas för att sprida information till hela eller delar av scoutkårens medlemmar.

Vissa e-postlistor används även för att samma e-postadress ska kunna användas även om mottagarna ändras. Hemsidans kontaktsidor använder dessa listor och kan med fördel användas om egen e-postklient saknas. Listorna hanteras av Postmästaren, ändringar skickas till postmaster@sanktolof.org

Ledare, funktionärer och utmanarscouter har e-postalias av typen fornamn.efternamn@sanktolof.org . Dessa alias skickar post vidare till respektive person. Kontakta postmaster@sanktolof.org om du vill ändra, ta bort eller lägga till alias eller adresser som aliaset ska skicka vidare till.

Egenskaper

  • du som användare behöver inte lägga upp egna listor i t.ex. Outlook
  • listorna fungerar oberoende av vilket dator eller mailprogram som används
  • listorna uppdateras kontinuerligt av postmaster. Till exempel går kassor@sanktolof.org alltid till aktuell kassör oberoende vem det är
  • kåren kan ha obegränsat antal listor med obegränsat antal medlemmar
  • om du byter e-postadress (eller vill tas bort) så uppdateras listorna (och ScoutNet) om du skickar ett mail till medlemsregister@sanktolof.org
  • om du behöver en ny lista kan den enkelt skapas av postmaster

Generella listor

e-postlista Mottagare
alla@sanktolof.org Alla ledare, funktionärer, utmanare, rovers och övriga
info@sanktolof.org Allmänna frågor om kåren, medlemskap m.m.

Listor till avdelningar

e-postlista Mottagare
avd@sanktolof.org Ledarna på alla avdelningar
parum@sanktolof.org Ledarna på Parum
magna@sanktolof.org Ledarna på Magna
insekterna@sanktolof.org Ledarna på Insekterna
smygarna@sanktolof.org Ledarna på Smygarna
stigfinnarna@sanktolof.org Ledarna på Stigfinnarna
jagarna@sanktolof.org Ledarna på Jägarna
skogsfaglarna@sanktolof.org Ledarna på Skogsfåglarna
olofsbrasa@sanktolof.org Ledare och scouter i Olofs Brasa

Listor till styrelsen

e-postlista Mottagare
styrelsen@sanktolof.org Scoutkårens styrelse inkl. suppleanter
ordforande@sanktolof.org Ordförande och vice ordförande
sekreterare@sanktolof.org Sekreteraren
kassor@sanktolof.org Kassören

Listor till funktionärer

e-postlista Mottagare
funktionar@sanktolof.org Kårens funktionärer exkl. styrelse
webmaster@sanktolof.org Ansvarig för hemsidan
postmaster@sanktolof.org Ansvarig för e-postlistor
medlemsregister@sanktolof.org Ansvarig för medlemsregistret i ScoutNet
tunbygruppen@sanktolof.org Underhåll på Scoutgården
materialgruppen@sanktolof.org Underhåll av material och utrustning
valberedning@sanktolof.org Kårens valberedning

Listor för arrangemang

Dessa adresser kan vara tillfälliga och fler skapas vid behov

e-postlista Användning
varlager@sanktolof.org Vårlägret
sommar@sanktolof.org Sommarlägret
hostlager@sanktolof.org Höstlägret
joti@sanktolof.org Jamboree on the Internet