Följande rutiner gäller på Tunby Scoutgård:

Vid brand

Rädda och varna

Utrym byggnaden via närmsta nödutgång. Alla ledare/vuxna ansvarar för att alla scouter/barn som vistas i lokalen, kommer ut.
Uppsamling och inräkning sker på återsamlingsplatsen – vid gaveln på ladan mot villaområdet.

Larma 112

Räddningstjänsten larmas via larmnummer 112. Uppge därefter följande:

 • Ditt namn
 • Adress: Tunby Scoutgård, Slånbärsgatan 11, 722 23 Västerås
 • Tala om vad du vet om det inträffade
 • Om det finns några skadade eller speciella risker (t ex gasoltuber)
 • Meddela om/var någon möter upp räddningstjänsten
 • Ange ditt telefonnummer

Släcka

Släck branden om du tror att du klarar det.

Tänk på att:

 • Ta det lugnt – handla inte i panik
 • Ordningsföljden rädda, varna, larma, släcka avgörs från fall till fall
 • Var och en tar ansvar för att avdelningens scouter/barn och ungdomar, förs i säkerhet.
 • Agera självständigt efter omdöme om order uteblir och situationen kräver detta
 • Att återsamlingsplasten är vid gaveln på ladan mot villaområdet