GDPR – Medlemmar och Målsmän

Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande personuppgiftlagen PUL med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller inom hela EU.

Vi och vår huvudorganisation Scouterna arbetar med att få allt på plats till detta datum och detta brev är en del i det arbetet. Du har som medlem hos oss rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig samt hur och till vilket syfte vi sparar dessa uppgifter.

Vi samlar denna information digitalt i Scouternas medlemsregister som heter Scoutnet.

Syftet med att spara nedanstående uppgifter är för att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till en medlem. Exempel på detta är gruppindelningar, fakturor och information. Vi använder även vissa av dina personuppgifter för att skicka ut kallelser och andra utskick som är relevant för dig som medlem eller målsman.

Som vuxen medlem kan du även finnas med på vår hemsida med namn, bild, telefonnummer och e-postadressen förnamn.efternamn@sanktolof.org.

Vi och Scouterna samarbetar med folkbildningsförbundet Sensus, som använder delar av vårt gemensamma medlemsregister.

I samband med läger och hajker skickas namn på deltagarna till arrangerande scoutkår. Dessa listor förstörs alltid efter avslutat lägret. Våra avdelningsledare kan även de har papperskopior på avdelningens medlemmar för att kunna föra närvaro på veckomötena. Andra personer i vår verksamhet behöver dessa ibland dessa uppgifter, tex är vi skriver verksamhetsberättelser.

Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, dock längst till föreningens upplösning.

Följande information samlar vi in:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Om du slutar som medlem hos oss så har du rätt att få informationen borttagen. Om du så önskar, så behöver du säga till och vi kommer då att radera de uppgifter som finns om dig, så länge som vi inte måste spara dem enligt någon överstyrande svensk lagstiftning tex bokföringslagen som kräver att vi sparar finansiell information i sju år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för
S:t Olofs Scoutkår

Här kan du ladda ner dokumentet som pdf: GDPR-till-alla-medlemmar