S:t Olofs Scoutkår bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) genom att man på ett organiserat sätt utbildar och övar personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i byggnaden och i verksamheten.

Innehållsförteckning:

 1. Systematiskt brandskyddsarbete
 2. Brandskyddspolicy
 3. Beskrivning
 4. Ansvar och Organisation
 5. Utbildning och övning
 6. Instruktioner
 7. Rutiner
 8. Dokumentation av brandskydd och Utrymndoingsplan
 9. Drift, Underhåll ochdr Kontroll
 10. Uppföljning och Tillbudsrapportering
 11. Tillbudsrapport

Att ladda ner

Här kan du ladda ner dokumentet i sin helhet: