Här hittar du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Kårfunktionärer

Kerstin Collin

Vice Ordförande, Scoutledare på Stigfinnarna, Kontaktperson för Neth Lama/fadderbarn
kerstin.collin@sanktolof.org Mobil: 073-7876712