Riktlinjer för registerutdrag

Scouternas stämma 2020 beslutade att alla över 15 år, både nya och de som varit engagerade länge, som
erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebär direkt och regelbunden kontakt med
barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år. Kontroll av
registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom
Scouterna och kan förhindra att olämpliga personer söker sig till verksamheten. Det är ett komplement
till den obligatoriska utbildningen Trygga möten och andra insatser som görs på nationell och lokal
nivå.

Riktlinjer för registerutdrag går att läsa vida denna länk:

riktlinjer FÖR REGISTERUTDRAG