En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 210* medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 9 avdelningar fördelade på 2 familje-, 2 spårar-, 2 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanaravdelningar .

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan på vår scougård.

Kåren har en vald styrelse som träffas 1 gång i månaden (under terminerna). På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En arbetsgrupp, Tunbygruppen, sköter om vår gård och utför mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring scoutgården.

 

(*- vintern 2017)