Denna dokumentation avser det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på Tunby Scoutgård. Genom att bedriva ett kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete, skall alla vuxna på Tunby Scoutgård ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt veta hur vi agerar vid en brand.

Pärmen för det systematiska brandskyddsarbetet finns i två exemplar och är placerad på följande platser:

  • Köket på övervåningen på S:t Olofs scoutkår
  • Kansliet för Västmanlands scoutdistrikt

Scoutkår/gård:

S:t Olofs Scoutkår/Tunby Scoutgård

Org-nr:

878001-9124

Adress:

Slånbärsgatan 11

Postnr:

722 23

Ort:

Västerås

Tel:

021-18 60 15

Försäkringsbolag:

Svedea AB

 

Kårordförande:

Beatrice Sundman

Telefon:

070-228 72 20

Telefon bostad:

021-35 80 53

Brandskyddsansvarig:

Lena Olausson

Telefon:

073-918 40 12

Telefon bostad:

021-13 25 20