Verksamhetsbeskrivning

I byggnaden bedrivs scoutverksamhet för scouter fördelade på fem dagar; söndag eftermiddag och kvällstid måndag till torsdag. Ett 20-tal ledare driver verksamhet för ca 140 barn och ungdomar jämt fördelat under veckan.
I byggnaden inryms även en kanslidel/kontorslokal för Västmanlands Scoutdistrikt som bemannas kontorstid. Huvudbyggnaden är i två våningsplan.

Utöver normal scoutverksamhet utnyttjas lokalen av andra organisationer/föreningar på helger. Kanslidelen används kvällstid för möten.

I scoutverksamheten används eld för matlagning utomhus vid eldstaden. Scouterna får även öva på eldning på eldplåtar på grusplanen. Matlagning sker även på Trangia-kök med T-röd eller gasol- brännare. Lysfotogen används i stormlyktor/fotogenlyktor.

Tunby scoutgård är belägen i Norrgårdens sädesmagasin på Tunby, byggt 1928. Magasinet renoverades och byggdes om 1993-1994 och inryms i ett område med bostäder/villor och kontorslokaler.
På Tunby scoutgård finns även ett kallförråd med scoutkårens material för läger och hajker.

Planritningar

Huvudbyggnaden är ett trähus med 2 våningsplan. Dessutom finns ett kallförråd på tomten.
Huset värms upp med direktverkande el samt 3 st luft-luftvärmepumpar.
Under denna flik förvaras planritningar och utrymningsplan för husets 2 våningsplan. På utrymningsplanen finns utrymningsvägar, nödutgångar och handbrandsläckare utmärkta.

Släckutrustning

I byggnaden finns 4 st brandsläckare, 2 st på varje våningsplan. En brandfilt finns på övre plan i köket.
Brandposten i entré är ur funktion och ersatt mer en brandsläckare.

Utrymningsplaner

Finns uppsatta på varje våningsplan samt i kansli-delen.

Särskilda risker

Gasol, T-röd och lysfotogen förvaras i kallförrådet. Mängden gasol beräknas till max 50 liter.
Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Krisplan

Här kan du läsa S:t Olofs Scoutkårs handlingsplan för krisen.