Olofs Brasa

Mötestid: Torsdagar 18:30 – 20:30

Som utmanare är du mellan 15-18 år och i Scouterna ställs du inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att bara få vara. Du får möjlighet att prova på avancerat friluftsliv och att engagera dig djupt i samhällsfrågor.

Som Utmanarscout har du möjlighet att delta flera nationella friluftsarrangemang som kanothajk, långseglingar, flottfärder och fjällvandringar där man lär känna scouter från hela landet. Det finns även ett antal internationella arrangemang och möjligheterna att resa utomlands är stora.

Flera av Utmanarscouterna är även med i Ledarteamen för de yngre scouterna.

Utmanarscouternas ledord: Engagemang, Reflektera, Nätverk, Internationellt, Gemenskap

Terminsprogram:

Vi är ofta ute – ha kläder efter väder!
Ring om du inte kan komma till mötet.

Januari

19 Terminsstart – Planering av Termin
26 Pappersmöte
29 Kårresa till Historiska Museetmer info här

Februari

2 Isvak/Grill
9 HLR/Planera Renovering
16 Kollektivplanering
23 Vårlägerplanering/Hajkplanering

Mars

2 Renovering av Utmanarrum
9 Märke “Fika”
12-19 Bo Kollektivt
16 Ekonomisk Kårstämma – mer info
23 Eldning
30 Märke Döv/Stum

April

6 Påsklov – Film/Spela
13 Märke Livsåskådning
19 S:t Georgsfirande – mer info kommer 
20 5-Kamps Eldning
27 Öppet möte

Maj

4 Märke Roligt dumt och farligt
11 Reflektionsmöte
14 Arbetsdag på Scoutgården (för föräldrar) – mer info kommer
18-20 Vårläger på Skräddartorp – mer info kommer
20 Scoutish Mästerkock
26-28 Nornhajkmer info kommer

Juni

1 Terminsavslutning Minigolf och Glass
11 Långplanering – mer info kommer

Terminsprogram för nedladdning, använd länken nedan.

Olofs Brasa