Ansvar

Huvudansvaret för brandskyddet på Tunby Scoutgård har Kårordförande. Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet är delegerat till brandskyddsansvarig.
Del av bottenvåningen på Tunby Scoutgård hyrs av Västmanlands scoutdistrikt.
Tunby Scoutgård hyrs ut på helger till andra organisationer/föreningar.

Följande organisation finns för brandskyddet på Tunby Scoutgård.

Organisation

Följande funktioner/funktionsansvar är fördelade enligt:

Huvudansvarig: 

Kårordförande: Anna-Karin Larsson
Tel: 070-2748916

  • Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.
  • Delta vid regelbunden brandsyn. 

Brandskyddsansvarig:

Lena Olausson
Tel: 073-918 40 12

  • Planera och samordna brandskyddsarbetet.
  • Underhålla/uppdatera dokumentationen.
  • Utföra kontroller/åtgärda inom ramen för kompetens.
  • Sammanställa rapporter inför brandsyn samt delta vid regelbunden brandsyn.

Övrig som vistas på Tunby scoutgård:

  • Rapportera brister i brandskyddet till brandskyddsansvarig eller till huvudansvarig.
  • Åtgärda inom ramen för kompetensen.
  • Se över och följa de dagliga rutinerna, se flik 7
  • Rädda, Larma, Släck och Utrymning.