Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Vanligtvis kan man bli scout från och med det året man fyller 8 år. Vissa scoutkårer tar även emot yngre barn. För att bli medlem i scouterna behöver man vara knuten till en scoutkår. För att se vilken kår som ligger närmast dig besök www.bliscout.nu.

Som scout tillhör man en avdelning där man är medlem i en patrull.

I scouterna lär man sig nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra, och man utvecklas som människa genom att hela tiden testa sin egen förmåga. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” eller ”lära genom att göra” på svenska.

Oftast träffas avdelningen en kväll per vecka. Vad man gör då beror på vad scouterna själva har varit med och bestämt att man ska göra. Tillsammans skapar man ett terminsprogram. Många gånger handlar programmet om att man ska öva sig på eller lära sig saker som man sedan får användning för när det händer på riktigt. En av scoutings metoder är friluftsliv varför stora delar av scoutprogrammet är förlagt utomhus.

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.