Alla ledare skall informeras om innehållet i denna pärm vid ledarsamlingar minst en gång per år.

Utrymningsövning:

1 ggr/år skall en utrymningsövning hållas för samtliga scouter. Övningen kan med fördel planeras in i scoutprogrammet (men ej stå med i programmet) på hösten och eventuellt utföras i samråd med räddningstjänsten.