Medlemsavgiften betalas halvårsvis till Scouterna på ett inbetalningskort som skickas ut centralt från riksorganisationen

OBS! Först när medlemsavgiften är betald så blir scouten olycksfallsförsäkrad vid färd till och från samt under planerade scoutaktiviteter.

Kontakta ledarna på respektive avdelning eller kårens ordförande om du vill bli medlem eller veta mer om medlemskap.

Medlemsavgifter

I medlemsavgiften ingår

Avgifter för utfärder och läger samt scoutdräkt tillkommer.

Verksamhet

Terminsavgift

Familjescout Barn 100 kr / termin
Familjescout Förälder 115 kr / termin
Fullbetalande medlem: Spårar-, Upptäckar-,  Äventyrs-, Utmanarscout samt övriga medlemmar 355 kr / termin
Aktiv ledare 25 kr / termin
Funktionärer 115 kr / termin
Stödmedlem 230 kr / termin

Fakturauppgifter

Fakturan skickas ut via mail om du inte valt att få den via Kivra eller som e-faktura. Vi ser helst att du väljer Kivra eller e-faktura. Om du vill ha fakturan via mail är det viktigt att du ser till att din e-postadress alltid är uppdaterad i medlemsregistret Scoutnet. Om du behöver uppdatera din e-postadress skriv till anna-karin.larsson2@sanktolof.org eller sms till 0702-748916.

Adressändring

Kontakta Medlemsregistreraren ( medlemsregister@sanktolof.org) om du ändrar adress eller inte får något inbetalningskort inom två månader efter terminsstart eller start i scouterna.

Nya medlemsregler för familjescouterna

(fr.o.m. hösten 2020)

Nya medlemsregler

Nytt från och med höstterminen 2020 är att varje barn på familjescouterna behöver ha en vuxen person som är registrerad som medlem hos S:t Olofs scoutkår. Det här krävs enligt Scouterna, vår riksorganisation, för att barnen ska registreras som familjescouter i det gemensamma medlemsregistret och få en reducerad avgift hos Scouterna. En fördel med detta är också att den vuxna medlemmen är försäkrad under scoutmötena.

Välj att registrera den vuxna person som oftast följer med barnet till scoutmötet.  Om den vuxna medlemmen inte kan följa med vid något tillfälle kan en annan vuxen följa med utan att vara medlem. Tänk bara på att den personen inte är försäkrad under mötet. Det går också bra att två vuxna följer med på scoutmötet. För familjer som har flera barn som är familjescouter räcker det att en vuxen registrerar sig som medlem. Det är naturligtvis också möjligt att registrera flera vuxna som medlemmar per barn som går i familjescouterna.

Registrera vuxen medlem

Så här registrerar du dig som vuxen medlem:

  1. Klicka här (länk öppnas i ny flik)
  2. Fyll i dina kontaktuppgifter, i rutan Noteringar skriver du barnets för- och efternamn samt vilken avdelning barnet går på (Magna eller Parum)
  3. Du får ett mail som bekräftar att du är registrerad som medlem.

 

 

uppdaterad: 2020-08-31