Medlemsavgiften betalas halvårsvis till Scoutförbundet på ett inbetalningskort som förbundet skickar ut.

OBS! Först när medlemsavgiften är betald så blir scouten olycksfallsförsäkrad vid färd till och från samt under planerade scoutaktiviteter.

Kontakta ledarna på respektive avdelning eller kårens ordförande om du vill bli medlem eller veta mer om medlemskap.

Medlemsavgifter

I medlemsavgiften ingår

Avgifter för utfärder och läger samt scoutdräkt tillkommer.

Verksamhet

Terminsavgift

Familjescout 170 kr / termin
Fullbetalande medlem: Spårar-, Upptäckar-,  Äventyrs-, Utmanarscout samt övriga medlemmar 350 kr / termin
Avdelningsledare och Kårfunktionärer 110 kr / termin

Adressändring

Kontakta Medlemsregistreraren ( medlemsregister@sanktolof.org) om du ändrar adress eller inte får något inbetalningskort inom två månader efter terminsstart eller start i scouterna.

uppdaterad: 2017-06-17