Ladda ner

Materialet får kopieras och användas fritt av medlemmar inom S:t Olofs Scoutkår. All övrig kopiering, användning eller distribution är förbjuden.
© info@sanktolof.org

Stadgar

Kårens stadgar

Stadgar

Protokoll från årsmöten

Scoutkåren är en förening och håller årsmöten varje år enligt Scoutkårens stadgar.
Årsmötena kallas Kårstämmor (KST) och genomförs två gånger per år:

  • Oktober – ordinarie kårstämma med val av styrelse, verksamhetsplan, budget m.m.
  • Mars – extra kårstämma med ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse.

Protokoll

Kårens blanketter

Blanketter

Wordmallar

Dokumentmallar att använda till kårens officiella dokument, så som utskick, brev och terminsprogram.

Word mallar

Logotyper

Kårens Logotyp samt märke

Kårens Logotyper och symboler

Avdelningarnas symboler

Våra avdelningars symboler

Avdelningssymboler