På denna sida återfinns ledare och kårfunktionärer som för stunden inte har något specifikt uppdrag i Scoutkåren

S:t Olofs Vänner

Jonas Andersson

Staffan Eskilsson