På denna sida återfinns ledare och kårfunktionärer som för stunden inte har något specifikt uppdrag i Scoutkåren

S:t Olofs Vänner

Mathias Elofsson

S:t Olofs Vänner

Jim Nordlander

S:t Olofs Vänner

Jonas Andersson

S:t Olofs Vänner

Staffan Eskilsson

S:t Olofs Vänner