Samtliga ledare, kårfunktionärer och anställda på Tunby Scoutgård ska känna till vilka åtgärder som ska vidtas om brand utbryter eller om man av andra skäl måste utrymma lokalerna.

Brandpolicyn ska även vara känd/tillgänglig för hyresgäster.