Vad gäller för Covid-19 på S:t Olofs scoutkår

2 april, 2020 av Erik Torstensson

En Scout känner ansvar för sig själv och andra

Klicka på knapparna för att komma till information från:

S:t Olofs Scoutkår Scouterna Västmanlands Scoutdistrikt


Med anledning av coronaviruset covid-19

Scouter och ledare som har varit utomlands ska till vidare inte delta i verksamheten under 2 veckor efter hemkomst.


På S:t Olofs scoutkår gäller följande:

Gå inte till scouterna om du har feber och/eller symtom på luftvägsinfektion, även lindriga! Stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Undvik nära kontakt med sjuka människor.

Håll god handhygien.

På scoutkårens ska vi tills vidare inte använda handdukarna för att torka händer efter toalettbesök. Papparshållare kommer att ersätta handdukarna på toaletterna och uppe i köket.

Blir du smittad kommer smittspårning ske av sjukvården. Finns risken att du smittat någon på scouterna bör du kontakta ordforande@sanktolof.org

Är någon i din närhet smittad, stanna hemma.

Följ information på nyheter och från Folkhälsomyndigheten. Om nya direktiv för scoutverksamheten kommer informeras ni.

Covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det finns inget som tyder på att personer har smittats genom att ta i föremål.

Bea Sundman
Kårordförande S:t Olofs scoutkår


Information från Scouterna

Med anledning av coronaviruset och Covid-19 rekommenderas följande. Lokal scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta – men alla träffar ska hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. Samtliga sammankomster med fler än 50 personer stoppas.

En riskbedömning ska göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger.

Mindre lokala aktiviteter rekommenderas att fortsätta då det enligt Folkhälsomyndigheten är viktig för folkhälsan att träffas och fortsätta med fritidsaktiviteter såsom idrott eller i vårt fall scoutmöten. Men med tanke på smittskyddsläget och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från den 1 april ska alla möten hållas utomhus eller digitalt.

 Vi bör också likt idrottsrörelsen ta med oss rådet att undvika moment med närkontakt i samband med exempelvis lekar.

Läs mer på:
Scoutservice.se

Till början


Information från Västmanlands Scoutdistrikt

På distriktets hemsida finns uppdaterad information och några relevanta länkar.
https://vastmanland.scout.se/distrikt/coronaviruset-covid-19/

Inga beslut är tagna om att ställa in några av distriktens arrangemang.
Planering av Vårlägret fortsätter med förhoppning att det ska kunna genomföras.
Närmast i tid ligger Distriktsstämman och styrelsen återkommer med beslut kring den.

Till början