glada_scouter_som_leker

Hemmauppdrag

Avd. Smygarnas hemmauppdrag 2021

Bli scout nu

Naturrutan

Under våren ska vi ta märket Naturligt. Målet är att vi ska lära oss mer om naturen runt omkring oss och ett sätt är att titta på den och bli mer uppmärksam på vad som händer där. Därför ska du under hela våren följa vad som händer i en liten del i naturen, din egen naturruta.

Här kan du se följa utvecklingen av våra naturrutor, från vinter till sommar.

Februari

Mars

April

Maj

Juni

naturruta aw februari
naturruta aw februari

naturruta aw mars

naturruta awi februari

naturruta ee februari
naturruta ee februari

naturruta fb februari
naturruta fb februari

naturruta fb mars

naturruta hb februari
naturruta hb februari

naturruta ndp februari
naturruta ndp februari