Datum: Tid: Bokad för: B-nr:

Januari

5-7/1 9-13 Bokat – NGF 200105
18-19/1 9-13 Bokat – Dynamite Cheerl 200118

Februari

1-2/2 9-13 Bokat – SOLGF 200201
15-16/2 9-13 Bokat – SOLGF 200215

Mars

6-8/3 9-13 Bokat – Visby GF 200306
14/3 11-15 Bokat – Privat
15/3 9-15 Bokat – Städdag
20-21/3 17-12 Bokat – Övernattning Insekterna/Smygarna

April

Maj

9/5 9-17 Bokat – Underhåll

Juni

14/6 9-17 Bokat – Planeringsdag
22-26/6 9-13 Bokat – Järfällagymn. 200622
27/6 12-19 Bokat – Privat

Juli

Augusti

10/8 18-21 Bokat – Utskicks-kväll

September

4-6/9 9-13 Bokat – Visbygymn. 200904
19/9 9-17 Bokat – Kårledningsträff
12-13/9 9-13 Bokat – Dynamite Cheer 200912
25-26/9 9-13 Bokat – ÖGF 200925
26-27/9 14-13 Bokat – Jägarna

Oktober

3/10 9-18 Bokat – Arbetsdag på Tunby
10-11/10 9-13 Bokat – Anton Andersson, ÖGF 201010
11/10 13-16 Bokat – Städdag
16-17/10 Bokat – Höstläger
24/10 9-17 Bokat – Planeringsmöte
30/10 15-21 Bokat – Halloween, Smygarna
31/10-1/11 8-13 Bokat – Scout Julia

November

6-8/11 9-13 Avbokat – Visbygymn 201106
14-15/11 9-13 Bokat – Haik Stigfinnarna
20-22/11 Bokat – Demokratijamboree
28-29/11 9-13 Avbokat – JGF

December

5-6/12 9-10:30 Avbokat – Nacka GF

 

Bokningslista för 2021: klicka här