Datum: Tid: Bokad för: B-nr:
12-13/1 9-13 SOL, Lina Ohlsson 190112
19-20/1 9-13 HGF, Irene Karlsson 190119
25-27/1 17-13 Huddinge Gymn, Beijbom 190125
2-3/2 9-13 SOL, Josefin Kumlin 190203
8-9/2 9-9 WGF, Anna Franzen 190208
9/2 9-14 Kårledningsträff
9-10/2 14-13 TGF, Jonas Frölid 190902
13/2 17-20 Majbl. Maria Ågren
16-17/2 9-13 SOL, Hanna Karlsson 190216
8-9/3 16-14 Smyg/Insek, Ulf Brising 190308
15-17/3 9-9:30 GIF, Micke Back 190316
17/3 9:30-15 Städdag
5-7/4 9-13 Borlänge Handboll, Tomas Johansson 190405
12-14/4 13-13 GIF, Rolf Schrötter 190412
27-28/4 9-13 SOL, Lena Stockenstrand 190427
4-5/5 Ev. Underhåll
11-12/5 Ev. Underhåll
31/5-2/6 9-13 Visbygymn, Camilla Kostur 190531
15-16/6 SOL, Karin Axsäter 190615
15-18/8 9-13 NackaGF, Johanna Bentzer 190815