Låt ditt barn prova på familjescouting!

11 augusti, 2020 av Erik Torstensson

Kamratskap, samarbete, friluftsliv, kul…

Scouternas idé är att hjälpa unga människor att tillsammans med andra utvecklas till självständiga individer som tar ansvar för sig själva, andra människor och sin omgivning. Det är roligt att gå på scouterna! Dessutom får man lära sig mycket. Vi tror på att man lär sig bäst genom att göra saker praktiskt, ta eget ansvar, vara mycket ute i naturen och arbeta tillsammans med andra i små grupper (patruller). I scouterna får alla vara med.

Familjescouting

S:t Olofs Scoutkår har två avdelningar för Familjescouter, Parum och Magna. Ansvarig avdelningsledare för Parum är Mats Berg, 070-956 22 00, mats.berg@sanktolof.org och för Magna är det Julia Domberg, 070-757 47 87, julia.domberg@sanktolof.org. Hör gärna av dig till dem om du vill veta mer om aktiviteterna på familjescouterna.

Barn och vuxen

Familjescouting är scouting tillsammans med en vuxen förälder. Både barn och den vuxne är medlemmar i scoutkåren och därmed också försäkrade under mötet. Du som förälder kan även ta mer ansvar för avdelningen och är då ledare tillsammans med ca 3-4 andra föräldrar och planerar aktiviteterna under terminen.

Välkommen till S:t Olofs Scoutkår!

S:t Olofs Scoutkår

  • Familjescouter får prova på två gånger innan de blir medlemmar i kåren.
  • Medlemsavgiften per termin i familjescouterna är 100 kr för barnet och 115 kr för föräldern.
  • Vi tillhör Scouterna och är en icke-religiös och opolitisk organisation.
  • Anmäl ditt barn genom att gå in på vår hemsida sanktolof.org och klicka på det gröna lövet ”Bli scout nu”

Scoutgården ligger söder om Norrleden mellan Hotell Good Morning Västerås och villaområdet Tunby Gård. Med bil kör man in från Vasagatan mot Bellevuestadion, sväng vänster, kör förbi Hotell Good Morning Västerås och följ gatan upp till vår röda scoutgård.