Kallelse till Ekonomisk kårstämma 16/3

22 februari, 2023 av eriktorstensson

Styrelsen för S:t Olofs Scoutkår hälsar alla kårens medlemmar hjärtligt
välkomna till ekonomisk kårstämma

Tid:

Torsdagen den 16 mars 2023 kl. 18:30

Plats:

S:t Olofs Scoutgård, Tunby Gård, Slånbärsgatan 11, Västerås

Mer info finns att läsa här