Laddar Evenemang

Kårstämma

24 oktober 18:30 - 22:00

Kåren

Evenemang Navigation

Kallelse till scoutkårens årsmöte

Kårstämma torsdag den 24 oktober 2019 kl 18:30 – ca: 21:30

Förslag till dagordning

 1. Kårstämman öppnas
 2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 5.  Fråga om stämman behörigen sammankallats
 6.  Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
  – Motion 1: XX
 7.  Fastställande av
  – medlemsavgift
  – verksamhetsplan
  – budget för det närmast följande verksamhetsåret
 8. Val av kårordförande och vice kårordförande
 9. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen samt övriga kårfunktionärer
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Utse scoutkårens delegater till distriktsstämman
 13.  Kårstämman avslutas

Beslut kring kårens redovisning, ansvarsfrihet m.m. tas på den extra kårstämman i mars.

Enligt scoutkårens stadgar (2012-10-10), äger alla kårens medlemmar rösträtt vid kårstämman, oavsett ålder.

Motioner

Är det något du vill ändra eller påverka i Scoutkåren? Skriv en Motion (förslag) och skicka till styrelsen på styrelsen@sanktolof.org eller lämna i ordförandes postfack på Tunby.
Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast två veckor före kårstämman.

Ledarsamling efter Kårstämman, från kl.20:00 – för ledare, funktionärer och vuxna medlemmar

Aktuella frågor och diskussioner, som rör scoutkårens verksamhet hösten och vintern 2019/2020. Kontakta styrelsen om du vill att något ska tas upp eller anmäl detta vid Ledarsamlingens inledning.

Ladda ner kallelse till kårstämma

Kallelse till Kårstämma 2019