Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Ekonomisk Kårstämma

18 mars 18:30 - 22:00

Kåren

Styrelsen för S:t Olofs Scoutkår hälsar alla kårens medlemmar hjärtligt  välkomna till ekonomisk kårstämma 

Tid:

Torsdagen den 18 mars 2021 kl 18:30 

Mötesform:

Årets ekonomiska kårstämma och efterföljande ledarsamling kommer genomföras via  Zoom. För deltagande behöver du anmäla dig till ordforande@sanktolof.org senast söndagen den  14/3. Länk till mötet och mer information skickas ut tisdagen den 16/3.  

Förslag till Dagordning:

 1. Kårstämmans öppnande 
 2. Val av ordförande för den ekonomiska kårstämman 
 3. Val av sekreterare för den ekonomiska kårstämman 
 4. Justering av röstlängden 
 5. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare 
 6. Fråga om ekonomiska kårstämman behörigen har sammankallats  
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning och  revisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt  kårstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020 
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 10.   Behandling av motioner och propositioner till kårstämman 
 11.  Val av scoutkårens delegater, samt suppleanter, till extra distriktsstämman (ekonomisk  distriktsstämma) för tiden intill nästa möte   med kårstämman  
 12.   Kårstämman avslutas 

Enligt scoutkårens stadgar (2012-10-10), äger alla kårens medlemmar rösträtt vid kårstämman, oavsett ålder. 

Klicka här för att ladda ned:

KALLELSEN

Ledarsamling efter Kårstämman 

Efter kårstämman kommer vi att diskutera frågor som rör scoutkårens verksamhet våren och  sommaren 2021. Kontakta styrelsen om du har något vi ska ta upp på ledarsamlingen. 

Välkomna!