PERSONUPPGIFTEBEHANDLING DUST -18

Dust- 18
28 januari, 2018
 • DUSTLÄGREN (organisationsnummer 802497-7988) och din
  scoutkår behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla
  dig till DUST2018. Vi vill behandla personuppgifter om dig för att
  kunna ge en trygg, säker, och praktisk dustupplevelse för dig och
  alla andra deltagare. Dustlägrens organisation består av anställda
  och ideellt engagerade i Scouterna, som har uppdrag som rör
  DUST2018. De i Dustlägrens organisation som tar del av dina
  anmälningsuppgifter får utbildning och instruktioner kring hur de
  ska hanteras enligt nedan.

  Om du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i
  samband med det har godkänt att vi behandlar vissa
  personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din anmälan till
  DUST2018.

  De uppgifter om dig som behövs för att Dustlägren ska kunna
  genomföra DUST2018 kommer att vidarebefordras från
  scoutkåren till Dustlägren.

  Dustlägren hanterar uppgifterna enligt beskrivningen nedan. De
  uppgifter som delas med Dustlägren är:

  Namn och personnummer: Används för att identifiera vilka som
  deltagit i DUST2018. Namn och personnummer kommer att
  användas vid ansökan om bidrag från Sensus. Vi sparar dessa
  uppgifter i ett år.

  Telefonnummer, postadress, och epostadress: De här uppgifterna
  behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och
  efter DUST2018. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter
  DUST2018.

  Matpreferenser och allergier: Vi behöver veta vad du vill och kan
  äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat.
  Informationen delas endast med de i Dustlägrens organisation
  som arbetar med matplanering och mathantering, och hanteras så
  ofta som möjligt i anonymiserad form. Uppgifterna sparas i upp till
  ett år efter DUST2018.

  Medicinsk information: Vi frågar dig om ditt hälsotillstånd för att
  ha möjlighet att anpassa din dustupplevelse så att den blir trygg,
  säker, och rolig. Vi delar inte informationen med någon utanför
  Dustlägrens organisation, och endast de individer som har direkt
  behov av informationen för att planera eller utföra uppgifter som
  behövs för att göra din dustupplevelse så bra som möjligt kommer
  att få tillgång till dem. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter
  DUST2018.